Asna Awards dayewen to ray masalindak ya Pangasinense Created on August 27, 2012, 5:01 pm Posted by nup

LINGAYEN, Pangasinan, Abril 10 (PIA) — Dayewen na luyag na Pangasinan so pituran masalindak ya Pangasinense ed Asna Awards ya nagawad Sison Auditorium diad sayan baley no a-onse na Abril.Onong ed si Gobernador Amado Espino, Jr., panilaloen na Asna Awards iray totoo, onaan la ray kalangweran ya alegen da ray naidayew pian manmaliwa met iran masalindak ed napili dan kimey.

Pangasinan manselebra na National Disaster Consciousness Month Created on August 27, 2012, 5:01 pm Posted by nup

Iselebra na luyag na Pangasinan so National Disaster Consciousness Month no bulan na Hulyo. 

Onong ed si Ret. Col. Fernando De Guzman na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC), nandoroman aktibidad so imparaan parad sayan selebrasyon ya onggapo no Hulyo a-nuwebe ed sayan baley.

221 ya preso diad Pangasinan naitdan na serbisyon medikal tan dental; 221 Pangasinan inmates receive health services Created on August 27, 2012, 4:59 pm Posted by nup

Naitdan na libren serbisyon medikal tan dental iray preso diad Pangasinan Provincial Jail ed sayan baley natan ya agew diad panangidaolo na Provincial Health Office (PHO). Onong ed si Dr. Anna Maria Teresa de Guzman, hepe na PHO, getma to yan kimey ya gagaween mamipat ed sakey taon ya makapangiter na de-kalidad ya pan-asikaso ed abig-laman da ray wadia ed prisoan. Duan lasos tan duamplo tan sakey a priso so akapanpanengneng tan akapanpatambal na saray sakit da. Akapanpabagot met iray aderal ya ngipen da tan akaawat iray tambal parad sakit na ulo tan eges, tambal ed “high blood” tan arom ni ran liliknaen.

Sanlasos na ogogaw ya Pangasinense naitdan na tulong-pinansiyal Created on August 27, 2012, 4:59 pm Posted by nup

Angiter na tulong-pinansiyal so gobierno na luyag diad sanlasos ya ogogaw na Pangasinense nen kumanem na Hunyo ed Pangasinan Training and Development Center diad sayan baley. 

Onong ed si Dr. Irmina Francisco, manangidaolo na Provincial Scholarship Fund Board, saraya et eskuela diad onaan ya taon ed kolehiyo ya pinmasa diad iksamin ya ginawa nen sampot na Mayo diad Pangasinan National High School ed Lingayen tan diad Juan G. Macaraeg National High School ed Binalonan.

DepEd angiter na kagawaan ya panggalaw ed Pangasinan (DepEd donated sports equipment to Pangasinan) Created on August 27, 2012, 4:58 pm Posted by nup

Impalima na Department of Education (DepEd) diad luyag na Pangasinan iray kagawaan ya panggalaw ya inosar nen Palarong Pambansa nen a-duamplo tan siyamera na Mayo diad opisina na DepEd ed siyudad na Pasig.

Mambili na duaran milyon ira yan kagawaan. Inter ya na DepEd pian naipanengneng so suporta da ed luyag ed nonot na gobiernon manpalagey na sakey a “sports academy.” Manisia so DepEd ya makana ira ya parad saray atletan manpasal ed akademya.

First1Last

FACEBOOK LIKES

TWITTER FEED

Email to:
Content:
From: