Asna Awards dayewen to ray masalindak ya Pangasinense Created on August 27, 2012, 5:01 pm Posted by nup

LINGAYEN, Pangasinan, Abril 10 (PIA) — Dayewen na luyag na Pangasinan so pituran masalindak ya Pangasinense ed Asna Awards ya nagawad Sison Auditorium diad sayan baley no a-onse na Abril.Onong ed si Gobernador Amado Espino, Jr., panilaloen na Asna Awards iray totoo, onaan la ray kalangweran ya alegen da ray naidayew pian manmaliwa met iran masalindak ed napili dan kimey.

Diad sayan taon, naitdan na balitok si Hilarion Henares ya nanlapud baley na Sta. Barbara. Sakey ya ekonomista, managbangat, negosyante tan managsulat si Henares ya boleg nen Don Daniel Maramba (gobernador na sayan luyag nen 1916 anggad 1922). Balitok met so naawat nen Gabriel Singson, abogado tan gobernador na Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nensaman ya nanlapud baley na Lingayen.

Naidayew met si Ermin Garcia, managsulat tan manangigalot na Sunday Punch, periodiko ed probinsia tan si Jose Datuin, internasyonal ya iskultor tan sakey ya “artist.” Sikaran dua et nanlapud siyudad na Dagupan.

Kaiba met si Ambasador Amadeo Perez, Jr. ya nanlapud siyudad na Urdaneta. Nanlingkor ya meyor na siyudad si Perez, kongresista na kumaliman distrito tan natan et tagi-dulong na Manila Economic and Cultural Office (MECO). Naidayew met si Antonio Tamayo ya nanlapud baley na Malasiqui, sakey a doktor ya angiletneg na Perpetual Help College tan si Jose Magno, retiradon heneral ya nanlapud baley na Pozorrubio.

Say “asna” et kadaanan ya salita parad asin ya nanlapoan na ngaran na sayan luyag. Iray naidayew et imparad makanan asin ya oonaen so panlingkor ed kapara dan too nen say sikaran dili. (ANL/AM-PIA 1, Pangasinan)

Source: http://piaregion1.wordpress.com/2012/04/11/pangasinan-news-asna-awards-dayewen-to-ray-masalindak-ya-pangasinense/

Email to:
Content:
From: