DepEd angiter na kagawaan ya panggalaw ed Pangasinan (DepEd donated sports equipment to Pangasinan) Created on August 27, 2012, 4:58 pm Posted by nup

Impalima na Department of Education (DepEd) diad luyag na Pangasinan iray kagawaan ya panggalaw ya inosar nen Palarong Pambansa nen a-duamplo tan siyamera na Mayo diad opisina na DepEd ed siyudad na Pasig.

Mambili na duaran milyon ira yan kagawaan. Inter ya na DepEd pian naipanengneng so suporta da ed luyag ed nonot na gobiernon manpalagey na sakey a “sports academy.” Manisia so DepEd ya makana ira ya parad saray atletan manpasal ed akademya. 

 

Onong ed si Bro. Armin Luistro na DepEd, sayan programa so gabay dan italindeg tan kumon say Pangasinan so magmaliwa ya panaligan da ray onsublay ya “host” na Palarong Pambansa. 

 

Impasabi met nen Gov. Amado Espino Jr. so liket to ed pan-ilalo na DepEd diad luyag ya nan-“host” na pagalaw natan ya taon. Onong ed sikato, kaiba na DepEd so luyag ed getman asikasoen so isports parad pinanabang da ray kalangweran ya atleta. (PIA 1, Pangasinan)

Email to:
Content:
From: