Pansinan Ya Ing Balen Created on August 27, 2012, 4:50 pm Posted by nup

Artistang Talasuyung Kabalen 

TUKYAN LA ring de kajun a tuntunan da kanu ding kesanayan o gawi karing ukuman impeachment trials o pamanlitis karing magobra tildwan ning Punbatas o Constitution. Nung ding tuntunan at kimut areni matagumpe la e na sa malilyari o mangaylangan pang impeachment trial. Ala na sang gulu. Dapot dakal pa maralumdum a linto pauli ning bina lang matigik o pidurutdurut la mekad ding tuntunan a gawi. 

Mayayakit king dakal lang mangatakap pamanapse tau pauli ning dakal sabat at tataleten a gulis. Ing kabud katuliran ding memalayan maramdam, makarandam, ampon mipabalwan meskup ya atang bina. 

 

Pane yang babakuran kilub ning political at legal ngeni ing kabaldugan ning impeachment trial. Aru nung keta mung minuna ngara na agad ding aliwang mangatwa, nanu pang dakal kuskus balungus, nanu pang de campanilyang abogadu! Tapatan nang tambing, ngara. Menako la, meglaram la, depat da ing obra ra anting babye kabaldugan king batas o mengabiran la? 

Nganing ababasa, intelligence, integrity, independence; atlu lang sukat atiyu karing ukum, karing mamye kabaldugan karing batas. Atlung bage kaylangan bangkanita mika-Rule of Law. Atin lang talinu at belwan, ma-utak la, mayap pangatau, malinis la, malaya la. Ala lang pamintwan a tau o pangkat king pamamye rang atul nung aliwa mu ing pamanuki king batas, ing kakayap ning balayan, bangsa, at maralas pati na ning yatu. 

Misan ding pekamatas ukum Amerika at aliwang bansa mika-pamitipun la at pamanuru, pisabi ra ing International Rule of Law. Metung sangkan ning suliranin ning pamanuki kanini kanu ya pin ing culture ding pilan karing bansang salukuyan pang daragul. (Mekad karing maragul alina bina.) Pauli na kanu ning corruption a masikan karing lipunan areni masakit yang magbabo ing Utus ning Batas, Rule of Law. 

Mayap ing umpisan karing pibalebale ing batas at civics, taglus karing pre-schools patas nang patas karing pepagaralan, kanita malalam at matibe la ring tud tutuki karing batas. At mabawas maragu ding sumbagal kabyayan at lakaran a mangayap. Bina nang dakal ing pamipate akakit ding tau. Ding pane mamayad buwis. Balang kimut mamayad buwis, agya sali lang papil o lapis. 

Kumayan sa ing panamdam at saya na ing pamibyebye. 

Agya ing Supreme Court ning malilitis a Ukum ali re peburen mitalakad, sinulat misan keni ata king ali pa tawli ing mika-Truth Commission. Palagwan ya kasing Pamamuklat, Pamanyisi, Pamanyubli, Kapatawaran Commission, nanu ya man ing commission keng Amanu ring nunu tamo. Kanita mayari na pu. Ing Kapampangan mibalik anti ki sadya, masaya, malinis, at misansanmetung pasibayu. Manyaman a pamagluto at pamamangan. Sana mika Desmond Tutu tamu ne po? Nukarin la ring Rajah, Datu, Impun, ding Matwa? Antalu ding Nunu? Ding Apu, ding Ingkung? 

Matalinu ya ining Pamuntuk a peka-anak ata, palantaran nang dili na ing sukat mabalu, mibukadkad king sarili nang lulut. Magbabo, lalto ing pakibat ning panalangin dang tayimik ding eganagana. Sana ing Mayupaya, usgan nana ing kakayap ampon kapasnawan, mikasala ampon ali. Daramdaman la ding pangadi ra ring tau mabilug yatu. 

Source: http://eksite.com/

Email to:
Content:
From: